Výcvikový záchranářský víkend

Fotky Martina Brandnera z výcvikového záchranářského víkendu v Červené Řečici